POHREBNÁ SLUŽBA

BRATISLAVA

Zabezpečujeme tieto služby:

 • vybavenie pohrebu pochovanie do zeme
 • vybavenie kremácie s obradom
 • vybavenie kremácie bez obradu
 • obliekanie + úprava zosnulých
 • zhotovovanie smútočných oznámení na počkanie do 20 kusov zadarmo
 • predaj truhiel
 • ponuka smútočných vencov a kytíc
 • dovoz kvetín a stuhy v rámci obradu zadarmo
 • vybavenie úmrtných listov a všetkých dokladov spojených s pohrebom
 • vyzdvihnutie LOP (listou o prehliadke zosnulého) z patológie
 • prevoz zosnulých v špeciálne upravenom vozidle podľa noriem EU
 • prevoz zosnulých v rámci celej SR a EU
 • možnosť vybavenia pohrebných služieb aj u Vás doma

PREVOZ ZOSNULÝCH:

Prevoz zosnulých je dôležitou súčasťou smútočného obradu a preto sa na prevoz používajú vozidlá ktoré spĺňajú slovenské a európske normy vyplývajúce zo zákona o pohrebných službách.ČO JE POTREBNÉ K VYBAVENIU POHREBU:

- OP zosnulého
- OP vybavovateľa pohrebu
- šaty pre zosnulého
- užívacie právo od hrobového miesta ak sa pochováva do existujúceho hrobu

Tu si môžete prečítať zákon o pohrebníctve